Formål

En mere alsidig skoledag øger og stimulerer elevernes motivation og højner trivslen og dermed den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.

Princip

Det er fint at kunne sidde stille – bare ikke for længe. Derfor benytter Hellebækskolen sig flittigt af skolens
enestående beliggenhed ved skov og strand og varierer skoledagen med vilje. For eksempel arbejder
pædagoger og lærere i indskolingen tæt sammen, så sjove aktiviteter og bevægelse bliver en del af
skoledagen og læring bliver en del af fritidsaktiviteterne. Samtidig forpligter det at være en skole fra 1876
med dybe rødder og stærke traditioner.

Hellebækskolen ønsker at understøtte rammer der åbner muligheder for en levende, motiverende og
alsidig skoledag.

Skolen har besluttet principper særligt gældende for fokusuger, fællesdag og projektdage.
Hellebækskolen har særlige principper for hvordan den grønne profil kan være med til at understøtte en
alsidig skoledag. Fx qua udeskole og friluftliv.

Hellebækskolen har investeret i 3 HT-kort således, at det ikke er et økonomisk spørgsmål om hvorvidt
klasser skal på tur. Samtidig har skolen principper for lejrskoler i 4. og 7. klasse.

På skolen er der aftalt et årshjul for aktiviteter som understøtter formålet med den alsidige skoledag.

Fx.: Udeskole, praksisfaglige fag, middelalderfest, forårsfernisering, stjerneløb, rundboldturnering,
fokusuger, motionsdag, LEGO League, gallafest, morgensamlinger…