Formål

Skolebestyrelsen understøtter, at eleverne på Hellebækskolen skal møde en varieret skoledag med inddragende og praksis- og virkelighedsnære oplevelser. Studieture og ekskursioner skal medvirke til, at skolen aktivt inddrager og samarbejder med det omgivende samfund både lokalt samt nationalt.

Princip

Eleverne kommer på studietur to gange i skoleforløbet.
4. klasse (2 overnatninger). Studieturen afholdes i Danmark
7 . årgang (4 overnatninger). Studieturen afholdes i Danmark

  • Der tildeles budget til 4. og 7. klasserne
  • 4. kl. får tildelt kr. 350,- pr barn pr. overnatning med en varighed på max. 2 overnatninger.
  • 7 kl. får tildelt kr. 300,- pr barn pr. overnatning med en varighed på max. 4 overnatninger.
  • Transport kan gøres gratis med DSB (obs. bør bestilles min. 10 uger før tur).
  • Forældrebetaling er sat til max. kr. 100 pr. dag. (Kostpenge)
  • De enkelte årgange vurderer selv om der skal afholdes fælles lejrskole.
  • Overvej om man skal benytte sig af skolens HT-kort. Husk at booke.
  • Udgifter til løn, vikardækning m.v. indgår ikke som en del af bevillingen, da disse indgår som en del af lønfremskrivningen ved beregning af skolens samlede forventede lønudgifter.

Fokuspunkter i følgende fag

KlasseBørnOvernatningerBudgetSum
4A24235016.800
4B24235016.800
4C24235016.800
7.124430028.800
7.224430028.800
7.324430028.000

Fagligt og socialt fokus

Medborgerskab
Ansvarlighed i forhold til bæredygtighed og miljø; gennem glæde ved fælles oplevelser i naturen.

Entreprenørskab
Evnen til at se muligheder og tænke nyt; gennem arbejdet med kreative/innovative løsninger på miljømæssige udfordringer – lokalt og globalt.

Livsduelighed
Træne tillid til egne evner; socialt, fagligt og personligt

Organisering

Mellemtrin – 4. klasse
Organisering: 3 dage, to overnatninger, 2 personaler

Udskoling – 7. klasse
Organisering: 5 dage, fire overnatninger, 2 personaler