Indskoling (0.-3. klasse)

I hverdagen forbindes dansk og matematik med musik og bevægelse, så alle børn hopper i tabeller eller synger sange, der rimer. Forbindelsen mellem det faglige og dét at bruge sanserne, f.eks. at bevæge kroppen og at løse opgaver med hænderne, er en rød tråd i de første skoleår.

Luk alle
Åben alle

Når vi byder vores nye elever velkommen til allerførste skoledag mandag d. 3. maj vil de være inddelt i såkaldte "sommerfugle-grupper" i forskellige farver. Disse grupper danner vi ud fra samtaler med børnenes børnehaver, anbefalinger fra andre, som har kendskab til børnene, samt fordeling af køn. Børnene vil i tiden frem til sommerferien være omgivet af faste SFO-medarbejdere.

Dagene vil være præget af aktiviteter, der bygger på det børnene kan, og det de måske skal øve sig i inden den formelle skolestart mandag d. 9. august 2021. Dagene vil emme af skolelignende aktiviteter, og masser af leg ude og inde. Alt dette for, at børnene og medarbejderne kan lære hinanden godt at kende, og for at etablere gode lærings- og legefællesskaber.

Klasserne skal følges fra efteråret 2021 og de kommende 10 år, så det er vores fornemmeste opgave at etablere gode og homogene klasser.

Udeskole er en anderledes form for undervisning, der understøtter elevernes læring og hukommelse.
Især elever i indskolingen trives med denne form for undervisning.

Hver årgang har en fast ugentlig dag med lektioner, der er afsat til udeskole, og undervisningen foregår i et tværfagligt samarbejde med lærere og SFO-pædagoger, hvor SFO-pædagogerne er de primær ansvarlige.

Formål med udeskole er:

  • At flytte undervisning ud af det formelle læringsrum
  • At arbejde tværfagligt og inddrage alle fag
  • At anvende den sansemæssige mulighed for læring
  • At inddrage virkeligheden i fagene, i skolen

Emnerne til udeskole finder personalet i fællesskab, det kan være f.eks. de 4 årstider, de 4 elementer, et naturområde, der følges året rundt eller noget helt andet. Forældre kan følge med på ugeplanen og se emnet, samt hvor udeskolen foregår uge for uge. Herved kan de også sikre, at børnene har det rigtige tøj- og fodtøj på alt efter vejret, samt sørge for at turtasken kommer med.