Indskoling (0.-3. klasse)

Når vi får tid til at fordybe os i et emne, begynder spørgsmålene at spire, og vi bliver nysgerrige. Hver uge slutter med fællessamling og morgensang.

0. klasse: 1. maj begynder eleverne i SFO. Først i sommerfuglegrupper sammensat ud fra børnehavernes anbefalinger og forældrenes ønsker. Efter efterårsferien i klasser dannet af børnehaveklasselederne og skolepædagogerne. Her handler det om at lære at gå i skole.

1. klasse: Eleverne får deres dansk- og matematiklærer, som er de faste holdepunkter i skoledagen. Dansklæreren kender de allerede fra skoledagene i 0. klasse. De får også engelsk, musik, kristendom, idræt og billedkunst. Nu handler det om at snuse til en ny verden af viden.

2. klasse: Eleverne forsætter i deres trygge sociale og faglige rammer. De er nu klar til at udvide deres verden endnu mere og skal lære faget natur og teknologi at kende. Samtidig arbejder vi med diamantforløb, som giver eleverne en bedre forståelse af sig selv, deres klassekammerater og det at indgå i et fællesskab. I foråret rykker 2. klasse over på skolens afdeling i Hellebæk sammen med deres klasselærere og klassepædagoger. 

3. klasse: Eleverne har nu en god fornemmelse af, hvad skolen handler om – socialt, fagligt og personligt. De får faget historie og kan begynde i SFO’ens mini-klub – en forsmag på vores klub Bølgen fra 4. klasse

Luk alle
Åben alle

Udeskole er en anderledes form for undervisning, der understøtter elevernes læring og hukommelse.
Især elever i indskolingen trives med denne form for undervisning.

Hver årgang har en fast ugentlig dag med lektioner, der er afsat til udeskole, og undervisningen foregår i et tværfagligt samarbejde med lærere og SFO-pædagoger, hvor SFO-pædagogerne er de primær ansvarlige.

Formål med udeskole er:

  • At flytte undervisning ud af det formelle læringsrum
  • At arbejde tværfagligt og inddrage alle fag
  • At anvende den sansemæssige mulighed for læring
  • At inddrage virkeligheden i fagene, i skolen

Emnerne til udeskole finder personalet i fællesskab, det kan være f.eks. de 4 årstider, de 4 elementer, et naturområde, der følges året rundt eller noget helt andet. Forældre kan følge med på ugeplanen og se emnet, samt hvor udeskolen foregår uge for uge. Herved kan de også sikre, at børnene har det rigtige tøj- og fodtøj på alt efter vejret, samt sørge for at turtasken kommer med.