Mellemtrin (4.-6. klasse)

Efter de første år med prøvende skridt i skoleverdenen får eleverne nu større indflydelse på deres skoledag. De skal vælge valgfag, ligesom de er klar til at undersøge, analysere og løse problemer. Verdenen bliver større og lidt mere kompliceret – fuld af vigtige venskaber og lærerige konflikter.

Eleverne går i én fast klasse og har to klasselærere. Trygheden ved at være del af et mindre fællesskab er et vigtigt fundament for de yngste elever og gennem det meste af mellemtrinnet. Eleverne begynder så småt at gå på forskellige hold med elever fra hele årgangen, men hører stadig til i en klasse. Nogle vælger at gå mere i dybden med at træne læsning, andre vælger spireforsøg i natur/teknik med elever fra andre klasser på årgangen. Vi forbereder dem til at tage mere ansvar for egen læring, og de lærer at være del af nye fællesskaber.

4. klasse: Eleverne får Håndværk og Design og skal vælge valgfag, for eksempel klimavenlig mad eller udeliv. De er sammen på tværs af årgangen, deltager i et H2O-svømmekursus og skal på lejrskole i 3 dage sammen med deres klasse.

5. klasse: Eleverne kan stadig vælge mellem forskellige valgfag og dykke ned i netop det, de synes er spændende. Det er også nu, de skal vælge endnu et sprogfag og kaste sig trygt ud i enten Tysk eller Fransk.

6. klasse: Eleverne forsætter med valgfag, så de kan prøve sig selv af i forskellige sammenhæng og dyrke de interesser, der stille og roligt begynder at kendetegne dem. Det er på dette klassetrin, Madkundskab kommer på skemaet.