Udskoling (7.-9. klasse)

Udskolingen udfordrer på et nyt niveau og giver mulighed for at vælge et praksisfagligt fag, hvor de kan forfølge deres interesser. Det er tid til at prioritere, lære nyt og mærke, at motivation også er ens eget ansvar.

I 7. klasse er hele årgangen på studietur. Formålet er at skabe et tværfagligt læringsforløb tilsat masser af socialt samvær. Eleverne er allerede vant til at arbejde på kryds og tværs af klasser, og fordi vi tager af sted sammen, giver det mulighed for, at pensum fra studieturen kan indgå i elevernes afgangseksamen i 9. klasser. Vi vælger en spændende destination i Danmark – måske Sønderborg med Danfoss Universe og grænselandet, eller Bornholm med Korsriddere og rå natur.

Fra og med 7. klasse danner vi nye klasser. Mange elever fortæller, at det først gør dem lidt nervøse, men at de hurtigt bliver glade for at lære hele årgangen at kende, få en masse nye venner og stadig være tæt på deres gamle klassekammerater.

Fagligt er udskolingen også en frisk start med teori og praksis, refleksioner og dilemmaer. Eleverne får faget Science og vælger et praksisfagligt fag, så de kan bringe alle deres kompetencer i spil. I disse år bliver eleverne mødt med tillid og forventning om, at de tager medansvar for egen læring. Vi arbejder med livsduelighed og elevernes egne evner – socialt, fagligt og personligt. Det er en vigtig del af at blive voksen.