;

Facts til Forældre

Læs mere om Hellebækskolens karaktergennemsnit og nøgletal på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere

Skolebestyrelsens opgave er at være bindeled mellem forældre og skole. Du kan kontakte medlemmerne af skolebestyrelsen via denne side og se referater.

Læs mere

Det er skolens holdning, at en skoletid uden brug af mobiltelefoner, vil medføre øget trivsel, fysisk aktivitet og socialt samvær blandt eleverne.

Læs mere