Kære forældre,

Velkommen tilbage fra ferie. Vi glæder os meget til at se eleverne igen på mandag den 10. august fra 8.00-12.00. Jeg kan fortælle jer, at alle glæder sig helt vildt til igen at lave god skole for jeres børn.

Husk at nye 0. klasser først starter tirsdag den 11. august kl. 9.00.

Skoledagen vil igen minde om tiden før COVID-19. Fuldt skema og almindelig undervisning med egne lærere. Endelig! Der vil være ugeplaner i Aula, ligesom vi afholder forældremøder og andre mindre arrangementer.

Både klub og SFO åbner som før COVID-19.

Klubben vil igen åbne for udskolingselever i frokostpausen.

Som skole, SFO og klub er vi dog fortsat meget opmærksomme på, at der stadig er COVID-19 i vores samfund. Derfor vil der fortsat være forebyggende tiltag både for jer samt jeres børn.

  • Elever på afdeling Apperup vil skulle afleveres ved ”havedøren” ind til klasseværelset
  • Elever på afdeling Hellebæk vil få anvist, hvilken indgangs-/udgangsdør, de skal benytte
  • Der vaskes stadig hænder morgen, middag og eftermiddag og der vil være håndsprit til rådighed i alle klasser, på SFO'en og i klubben. Tal igen med jeres børn om håndvask og vigtigheden af at holde afstand. Også i frikvartererne
  • Ved sygdomstegn skal man blive hjemme, til man er symptomfri. Sløje elever vil blive ringet hjem. I sådanne tilfælde har skolen en helt klar procedure, som vi følger

Som I måske ved, så har skolen fået ny daglig pædagogisk leder på afdeling Apperup. Hun hedder Dorte Lendal og kommer fra en tilsvarende stilling i Snekkersten. Dorte er ligeledes skolens souschef. Håber, at I vil tage godt imod Dorte.

Husk at I, som altid, er velkomne til at kontakte nærmeste leder eller undertegnede, hvis I har spørgsmål.

Alt det bedste,

Thomas Horn
Skoleleder