Ferie udenfor skoleferierne

Send en mail til skolens administration

Vi henleder dog opmærksomheden på, at der ikke er skolepligt, men at et hvert barn har ret til undervisning. Det betyder, at hvis man som forældre ikke kan afholde ferie inden for skolens ferieplan, men holder den i skolens undervisningstid, er man forpligtet til selv at varetage barnets undervisning.

Med andre ord skal man som forældre sørge for, at ens barn får gennemgået den for klassen planlagte undervisning i den periode, barnet er fraværende.

Kontakt derfor klasselæreren via Aula med henblik på lektier mv. i ferieperioden.