Indskrivning til børnehaveklasse 2023

Alle børn der fylder 6 år i 2023 er undervisningspligtige fra august 2023.

Det betyder, at børn der skal starte i den kommunale folkeskole, privatskole/friskole eller dem, der har fået/ønsker skoleudsættelse, skal indskrives digitalt via kommunens hjemmeside.

Indskrivningen foregår fra 14. november 2022 til og med 5. januar 2023. Du skal som forældre bruge MitID eller NemID, for at kunne indskrive dit barn digitalt. 

Indskriv dit barn til skole fra d. 14. november 2022

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til dit barns distriktsskole.

Ved indskrivningen skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO. Vi skal i den forbindelse gøre jer opmærksomme på, at indmeldelse i SFO først starter d. 1. december 2022, via den nye digitale pladsanvisning.

Tilmelding til SFO fra 1. december 2022

Forældre til de børn, som skal indskrives til start i børnehaveklasse pr. august 2023, har modtaget information via e-Boks.

Vi glæder os til at se jer og jeres kommende børnehaveklassebarn til mødet.