;

Samarbejde

Skolebestyrelsens opgave er at være bindeled mellem forældre og skole. Du kan kontakte medlemmerne af skolebestyrelsen via denne side og se referater.

Læs mere

Alle referater fra skolebestyrelsesmøderne fra 2019 og frem. Brug det relevante link i listen.

Læs mere