Skolebestyrelsens funktion

Skolebestyrelsens opgave er at være bindeled mellem forældre og skole.