Mobilpolitik

Det er skolens holdning, at en skoletid uden brug af mobiltelefoner, vil medføre øget trivsel, fysisk aktivitet og socialt samvær blandt eleverne.

Forældre opfordres til, at eleverne ikke medbringer telefon i skole og SFO. Eventuelle medbragte telefoner skal forblive slukkede i tasken.

Eleverne afleverer deres mobiltelefoner ved ankomst i klasseværelset om morgenen, og telefonen udleveres igen ved afslutningen af sidste lektion. For elever, der går i SFO, forbliver telefonen i tasken indtil SFO’en forlades. SFO'en planlægger dage og tidspunkter, hvor børnene må bruge computere og mobiltelefoner, ligesom telefoner kan bruges til at planlægge legeaftaler.

Eleverne afleverer deres mobiltelefoner ved ankomst i klasseværelset om morgenen. Telefonerne udleveres altid op til et lokaleskifte, samt til spisefrikvarteret på Bølgen. 

Alle klasser arbejder med digital dannelse, som en naturlig del af undervisningen med IT. Såfremt der i den daglige undervisning er behov for brug af mobiltelefon, vil disse blive udleveret af klassens personale. For enkelte elever med særlige behov, laver skolen aftaler om brug af mobiltelefon.