På Hellebækskolen er det vores mål, at alle elever udvikler sig, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Eleverne skal opleve en glæde ved at lære. Vi skal kunne se læringslysten i elevernes øjne – også når de afslutter 10 års skolegang.

At lære de forskellige fag, helt fra 0. klasse og frem til 9. årgang, giver kun mening, hvis man samtidig trives og føler sig som del af et fællesskab.

Derfor bygger vores faglige miljø på 2 kerneværdier.

Eleverne skal træne deres skriftlige og mundtlige kompetencer – som de fleste kender det fra egen skolegang. Samtidig lægger vi vægt på, at de gradvis også øver sig i at udforme projekter og ideer visuelt og praktisk, f.eks. som en film eller et konkret produkt til bestemte målgrupper. Eleverne løser opgaver i forskellige medier, fra e-matematik til dét at skrive bogstaver i hånden. De indtaler lydfiler, opbygger fotoplancher, udvikler film og bygger modeller i 3D.

At være sin egen og samtidig del af en gruppe er et vilkår. Forventninger, ansvar, roller og feedback er vigtige erfaringer, når vi skal begå os i et fællesskab. Når man trives og har det godt, er vejen banet for at opleve, erfare og forstå. Børn med særlige behov er en naturlig del af klassens eller årgangens fællesskab, bl.a. med støtte fra vores ressource center.

I hverdagen styrer lærerne og ledelsen efter 6 begreber:

  • Kompetence - Udnyt dine ressourcer
  • Engagement - Gør en positiv forskel
  • Kreativitet - Gør det muligt
  • Ansvarlighed - Tag beslutninger & ansvar
  • Forandringsskabende - Vær åben & nysgerrig
  • Udviklingsorienteret - Find nye veje