Værdier er noget, vi gør

På alle årgange, i alle sammenhænge og hver eneste dag året rundt har vi fokus på at fremme elevernes tillid til egne evner – socialt, fagligt og personligt.

Som lokal folkeskole vil vi være det naturlige valg for områdets forældre. Vi støtter alle elever i at blive så dygtige, som netop de kan. Samtidig er det en del af elevernes dannelse, at de lærer at tage ansvar – for andre, for sig selv og for egen læring. I praksis betyder det blandt andet, at vi arbejder systematisk med elevernes læringsplaner og løfter deres innovative kompetencer via faglige fokusuger. Dertil kommer, at vi kun ansætter læreruddannet personale til at undervise eleverne og løbende benytter faglige vejledere og det pædagogiske læringscenter for at styrke skolens udvikling. Der opstår hele tiden nye veje til høj faglighed, og dem er vi altid nysgerrige på sammen.

Det er et naturligt vilkår for eleverne, at de både er deres egen og samtidig kan være en del af en gruppe. Derfor arbejder vi bevidst med forventninger, ansvar, roller og feedback i forhold til at begå sig i et fællesskab, ligesom vi altid har trivsel på agendaen. Når eleverne har det godt, er vejen banet for at opleve, erfare og forstå. Børn med særlige behov pga. høj begavelse eller faglige udfordringer er en naturlig del af klassen og årgangens fællesskab – blandt andet med støtte fra vores ressourcecenter.

At tænke grønt er ikke et fag eller en temauge hos os, men en integreret del af hverdagen for alle på skolen. Gennem fælles oplevelser i naturen styrker vi eleverne i at blive gode medborgere, som viser ansvarlighed i forhold til bæredygtighed og miljø. Vi fremelsker også entreprenørskab ved at træne eleverne i at være kreative og se innovative muligheder i forhold til miljømæssige udfordringer – lokalt og globalt. At tænke bæredygtigt og passe på naturen må ikke handle om frygt for fremtiden, derfor tager vi nok problemer op, men vi gør det altid på en løsningsorienteret måde.

Alle elever skal udfordres og støttes, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Det gør vi bedst sammen med forældrene. Vi lægger vægt på tydelig forventningsafstemning og gør os umage for at skabe et skole-hjem-samarbejde, der er båret af nysgerrighed og tillid.

Vi arrangerer skole-hjem-samtaler forår og efterår, ligesom vi inviterer til forældremøder med fokus på emner, der er specifikke for elevens alder. Det kan være den første læsning, matematik i hverdagen eller net-etik. Den slags giver os et fælles udgangspunkt for at udvikle eleverne bedst muligt sammen.

Dertil kommer, at vi har en engageret skolebestyrelse, som understøtter skolens arbejde.