Udskoling (7.-9. klasse)

Fra og med 7. klasse arbejder vi mere holdbaseret på årgangen i matematik, engelsk, dansk og idræt. Eleverne lærer at tage medansvar for egen læring.

Eleverne undervises i science. Det vil sige, at biologi, geografi og fysik/kemi er samlet i ét fag, så eleverne ikke begrænses af snævre fagrammer i deres naturvidenskabelige tænkning.