Udskoling (7.-9. klasse)

Faglighed, fordybelse og plads til at vælge mere selv

Fra og med 7. klasse danner vi nye klasser. Eleverne vil selvfølgelig fortsætte med gamle klassekammerater, ligesom der vil komme nye venner til.
Den nye stamklasse vil være udgangspunktet for elevernes 3 år i udskolingen.

I udskolingen får eleverne science som et nyt fag. Gennem teoretiske og praktiske undervisningsforløb vil eleverne her blandt andet lære at forholde sig reflekterende, videnskabeligt og humanistisk til miljømæssige dilemmaer.

Eleverne vil også have valgfag, praktisk-faglige fag, ligesom der er planlagt en studietur på 5 dage i 7. klasse. Vi ønsker, at eleverne møder en varieret og alsidig skoledag, hvor alle kompetencer kommer i spil.

Udskolingseleverne bliver mødt med tillid, og med forventning om, at de tager medansvar for egen læring. At arbejde med begrebet livsduelighed, og få tillid til egne evner, socialt, fagligt og personligt er en vigtig del af at blive voksen.