Udskoling - 7. til 9. klasse

Faglighed, fordybelse og plads til at vælge selv

Fra og med 7. klasse arbejder vi mere holdbaseret på årgangen i matematik, engelsk, dansk og idræt. Eleverne lærer at tage medansvar for egen læring.

Eleverne undervises i science. Det vil sige, at biologi, geografi og fysik/kemi er samlet i ét fag, så eleverne ikke begrænses af snævre fagrammer i deres naturvidenskabelige tænkning.

Afd. Hellebæk

Skåningevej 11
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 28 18 60
hellebaekskolen@helsingor.dk